آشنایی با سایت های مورد نیاز سئو

  معرفی کردن سایت به گوگل<-www.google.com/addurl

چک کردن سایت خود جهت ارزیابی سئو<-www.chkme.com

ایجاد نقشه سایت برای گوگل <- goole.com/webmasters/tools/docs/en/protocol.html  

 ایجاد نقشه سایت<-sitemap.xmlecho.org

اضافه کردن نقشه سایت <- google.com/webmasters/sitemaps

جستجو کلمات کلیدی <-adwords.google.com/select/keywordtoolsexternal

 

 

 

 

 

چک کردن رنکینگ <-searchengine.com/google-ranl-checker.html

آمار گیری تحت وب <- google.com/analytics

پیدا کردن عبارات مناسب <-keyworddiscovery.com

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید